top of page

Moet ik een vergunning aanvragen voor de aanleg van mijn zwembad/zwemvijver/poolhouse?

Dit verschilt per gemeente. Het is belangrijk dat u zich hierover goed informeert voordat u beslist om een zwembad/zwemvijver/poolhouse te plaatsen. Ook de ligging en grootte van uw zwembad/zwemvijver/poolhouse is hierbij van belang.

Een vergunning voor een zwembad/zwemvijver/poolhouse is altijd nodig in volgende gevallen:

  • het komt op minder dan 1m van de perceelgrens

  • het komt op meer dan 30m van uw woning

  • uw woning ligt in een kwetsbaar gebied

  • u bezit al één of meerdere niet-overdekte constructies in uw tuin waarvan de totale oppervlakte meer is dan 80m²


De beste manier om na te gaan als u al dan niet een vergunning nodig hebt, is via volgende kanalen:


Kijk ook na bij uw gemeente aangezien de regels per gemeente verschillen. Naast een vergunning is er soms ook een meldingsplicht waar rekening mee moet gehouden worden. 


Procedure voor de aanvraag van een vergunning

Via uw gemeente kan deze vergunning aangevraagd worden. De documenten voor de aanvraag kan u terugvinden op de website omgevingsloketvlaanderen.be.

Hierbij moet rekening gehouden worden met 2 types aanvragen:

  • aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling: hierbij hebt u een vergunning nodig, maar zonder tussenkomst van een architect

  • aanvraagformulier volgens de uitgebreide dossiersamenstelling: hierbij hebt u een vergunning nodig met tussenkomst van een architect


Wanneer is de tussenkomst van een architect nodig:

  • Als het zwembad groter is dan 150m².

  • Als het zwembad op minder dan 2m afstand van de perceelgrenzen en gebouwen ligt


Standaard wordt uw aanvraag binnen de 20 dagen door uw gemeente behandeld. Na deze 20 dagen kan u, zonder tegenbericht, starten met de werkzaamheden. Als u wel tegenbericht krijgt, betekent dit dat de gemeente een onderzoek opstart en zal kijken naar mogelijkeden bezwaren. Deze procedure kan tot 3 maanden in beslag nemen. 


Hebt u hulp nodig bij het uitzoeken als u al dan niet een vergunning nodig heeft, dan helpen wij u hier graag mee.

bottom of page